Έρευνα για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στον Βιώσιμο Τουρισμό Υπαίθρου

Post 1 Joinout E παιθρος New

Έρευνα για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στον Βιώσιμο Τουρισμό Υπαίθρου

Στο πλαίσιο του Έργου «Σύμπραξη Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου – JoΙnΟuΤ», διενεργήθηκε από την I.D.E.A. EΠE – Κ.Δ.Β.Μ. έρευνα, η οποία εστίασε στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρηματιών και εργαζομένων των μελών του Δικτύου e-παιθρος, με άξονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον Τουρισμό Υπαίθρου.   

Τα ευρήματα που συλλέχθηκαν είναι κατά βάση ποσοτικά και αξιοποιούνται από την IDEA στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες του ίδιου έργου. Τα δεδομένα ανέδειξαν αφενός το υπόβαθρο των συμμετεχόντων όσον αφορά τις ως τώρα γνώσεις τους και αφετέρου τις ανάγκες περαιτέρω επιμόρφωσής τους. Ειδικότερα:

  • το 79,8% των ερωτηθέντων έχει ήδη γνώσεις σχετικά με τις Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
  • το 70,1% αυτών τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης σε Πράσινες Δεξιότητες στον Τουρισμό
  • 6 στους 10 ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη επιμόρφωσής τους όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Τα ποσοτικά αυτά δεδομένα θα διερευνηθούν περαιτέρω και μέσα από τη διενέργεια Focus Group το οποίο θα αναδείξει ποιοτικά δεδομένα με τη μέθοδο Ανάλυσης Λόγου. Ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της παρούσας έρευνας αλλά και του Focus Group θα συνδράμει στην τελική διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού που προορίζεται για την εκπαίδευση των μελών του Δικτύου e-παιθρος. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν από τον Φορέα Αρωγό ΕΤΑΜ Α.Ε., από τους εταίρους του έργου καθώς και από τα μέλη της σύμπραξης e-παιθρος και ευρύτερα από τους φορείς του Τουρισμού Υπαίθρου.