Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου JoInOuT

Img 20220930 Wa0002

Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου JoInOuT

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση  του έργου JoInOuT (Joint Innovative Activities for Outdoor Tourism – Σύμπραξη  Καινοτόμων Δράσεων Τουρισμού Υπαίθρου) την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το έργο JoInOuT και η διασύνδεσή του με το Δίκτυο e-παιθρος, ενώ οι εταίροι, οι οποίοι θα αποτελέσουν παράλληλα τα νέα μέλη του e-παιθρος, παρουσίασαν τα προϊόντα /υπηρεσίες που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου και συζήτησαν τα επόμενα βήματα.

Το έργο JoInOuT:

  • υιοθετεί τη φιλοσοφία του δικτύου e-παιθρος.
  • σχεδιάζει και παράγει νέες υπηρεσίες & προϊόντα.
  • ενισχύει τις δράσεις του (νύν) δικτύου e-παιθρος.
  • επιδιώκει να γίνει μια δομή όπου τα μέλη της θα έχουν συμμετοχή στην έρευνα και στην καινοτομία.
  • συμβάλλει, μέσα από ένα οδικό χάρτη ενεργειών, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν.
  • θέλει τα μέλη του να αποκομίσουν οφέλη από τη συμμετοχή τους στο e-παιθρος
  • φιλοδοξεί να γίνει μια  καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Σημειώνεται ότι η πράξη JoInOuT εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.