Το e-παιθρος & το JoInOuT στην ημερίδα με θέμα “Προστατευόμενες Περιοχές και Πράσινη Επιχειρηματικότητα”

Στιγμιότυπο οθόνης (1024)

Το e-παιθρος & το JoInOuT στην ημερίδα με θέμα “Προστατευόμενες Περιοχές και Πράσινη Επιχειρηματικότητα”

Το e-παιθρος & το JoInOuT συμμετείχαν στην ημερίδα με θέμα “Προστατευόμενες Περιοχές και Πράσινη Επιχειρηματικότητα” που διοργάνωσε Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν το πλαίσιο και οι δράσεις ανάπτυξης της Πράσινης Επιχειρηματικότητας στις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας και της Κρήτης ειδικότερα, καθώς αποτελούν μία δυναμική πρόκληση.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα πράσινης επιχειρηματικότητας ενώ αναδείχθηκε η σημασία του οικοτουρισμού και των βιολογικών προϊόντων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιωσιμότητας, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ειδικότερα.

Programma 1