Η πλατφόρμα του Δικτύου e-παιθρος είναι γεγονός!

Platforma (1)

Η πλατφόρμα του Δικτύου e-παιθρος είναι γεγονός!

Η πλατφόρμα των μελών του Δικτύου e-παιθρος είναι πλέον γεγονός καθώς έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή!

Η τεχνολογική πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,  ακολουθεί διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές αλληλεπίδρασης, συνεργατικής επικοινωνίας και διαμοιρασμού περιεχομένου.

Μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας τα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε νέα & ειδήσεις, έρευνες, μελέτες, ενημέρωση για χρηματοδοτήσεις, υπηρεσίες υποστήριξης, υπηρεσίες κατάρτισης – επιμόρφωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενημέρωση για πολιτιστικά δρώμενα, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η διασύνδεση και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Μέσα από το θεματικό ψηφιοποιημένο περιεχόμενο τα μέλη που συμμετέχουν διευκολύνονται καθώς αποκτούν πρόσβαση σε πολύτιμο υλικό και σε διαρκή επιστημονική υποστήριξη, απολαμβάνοντας υπηρεσίες διαχείρισης, δικτύωσης, ανάπτυξης εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας καθώς και συμμετοχικού μάρκετινγκ.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους χρηστών – ανάλογα με τον ρόλο τους, δηλαδή: συντονιστές, παρόχους δεδομένων και υπηρεσιών, ενδιάμεσους φορείς  καθώς και απλά μέλη. Στην τρέχουσα έκδοση η πλατφόρμα υποστηρίζει διμερείς συζητήσεις, δημόσιες συζητήσεις τύπου forums, online έρευνες / σφυγμομετρήσεις, διάχυση ειδήσεων και πληροφοριών, προσκλήσεις συνεργασιών, ερωταπαντήσεις, ημερολόγιο γεγονότων, εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων καθώς και άλλες εμπειρίες αλληλεπίδρασης, μέσα από ένα φάσμα συγκεκριμένων και εύχρηστων λειτουργιών.